Huisregels

Afspraak:

 • Behandelingen vinden uitsluitend op afspraak plaats;
 • Annulering geschiedt mondeling of telefonisch;
 • Afspraken kunnen tot 24 uur van te voren kosteloos worden verplaatst of geannuleerd, anders wordt 50% van de behandeling in rekening gebracht;
 • U dient op de dag van de behandeling uit hygiënisch oogpunt een douche of bad te hebben genomen en tevens het verzoek om 1 grote handdoek mee te nemen om voor u zelf op de behandeltafel neer te leggen;
 • Ik behoud mij het recht voor een cliënt te weigeren.

Intake:

 • Voor aanvang van de eerste behandeling wordt een intake gedaan, waarbij ik u persoonlijke en medische gegevens vraag (huidig en historisch gezondheidsbeeld, medicijngebruik, allergieën etc.). Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt. Het kan voorkomen dat op basis van de intake besloten wordt niet te behandelen;
 • Indien u onder behandeling bent van een arts, specialist of therapeut of andere, dient u dat te allen tijde te melden.

De behandeling:

 • Ik adviseer u voor een behandeling niet te veel te consumeren;
 • Mobiele telefoons dient u uit te schakelen;
 • U houdt uw onderkleding aan tijdens de behandeling;
 • Zijn er wijzigingen in uw persoonlijke gezondheidssituatie, medicijngebruik of andere ten opzichte van de intake, dient u dit vóór aanvang van de behandeling te melden.

Aansprakelijkheid:

 • Behandeling geschiedt op eigen risico;
 • De praktijk is niet aansprakelijk voor schade of letsel als gevolg van het verstrekken van onjuiste of incomplete (medische) informatie, daaronder begrepen blessures, lichamelijke of geestelijke aandoeningen, zwangerschap, medicijngebruik etc.;
 • De praktijk is niet aansprakelijk voor beschadiging of verlies van persoonlijke bezittingen;
 • Bij twijfel naar aanleiding van symptomen tijdens de behandeling kan deze gestaakt worden;
 • Absolute contra indicaties:
  AlgemeenLokaal
  KoortsOntstekingen
  InfectiesVerwondingen
  SteenpuistenVaataandoeningen
  Totale uitputting (na bv sportprestatie) Eczeem
  Pathologieën (ziektebeelden) Trombose
 • Relatieve contra indicaties:
  Zwangerschap (1e 3 maanden geen rug- of buikmassage)
  Direct na een maaltijd
  Cara patiënten

Betaling;

 • Betaling vindt uitsluitend contant of per pin plaats. Factuur krijgt u mee indien u dit wenst.